Heren - Gele kaarten seizoen 2010/2011

Aan onderstaand overzicht kunnen geen consequenties verbonden worden, omdat in dit overzicht alleen de ons bekende gele kaarten opgenomen zijn!
Onderstaande lijst is bijgewerkt tot en met de wedstrijd van zondag 17 oktober 2010.

NaamClubDatum
Billy Bakker Amsterdam 12 september 2010
Geert-Jan Derikx Amsterdam 12 september 2010
Teun Rohof Amsterdam 17 oktober 2010
Valentin Verga Amsterdam 10 oktober 2010
Ronald Brouwer Bloemendaal 10 oktober 2010
Thomas Boerma Bloemendaal 3 oktober 2010
Andrew Eversden Den Bosch 19 september 2010
Andrew Eversden Den Bosch 26 september 2010
Bruno Bolsius Den Bosch 3 oktober 2010
Matthijs Brouwer Den Bosch 19 september 2010
Rob Reckers Den Bosch 26 september 2010
Ruben Mulder Den Bosch 10 oktober 2010
Floris Benschop HGC 10 oktober 2010
Rodrigo Garza HGC 3 oktober 2010
Joost van den Berg Kampong 12 september 2010
Jordi Clapés Kampong 10 oktober 2010
Luke Doerner Laren 17 oktober 2010
Roderick Musters Laren 10 oktober 2010
Roderick Musters Laren 17 oktober 2010
Steven Westra Laren 3 oktober 2010
Marc Salles Oranje Zwart 19 september 2010
Sander Baart Oranje Zwart 26 september 2010
Balder Bomans Pinoke 19 september 2010
Caspar Phijffer Pinoke 19 september 2010
Jong Ho Seo Pinoke 3 oktober 2010
Maurits Hertzberger Rotterdam 19 september 2010
Roderick Weusthof Rotterdam 3 oktober 2010
Willem Hertzberger Rotterdam 3 oktober 2010
Pedro Ibarra SCHC 19 september 2010
Sebastiaan Westerhout SCHC 17 oktober 2010
Heath Simpson Tilburg 19 september 2010
Jan-Maarten Tacke Tilburg 6 oktober 2010
Jip Krens Tilburg 6 oktober 2010
Joost Hofman Tilburg 19 september 2010
Kaart Gevolg
1e gele kaart

Geen consequenties
2e gele kaart

Geen consequenties, kennisgeving aan de vereniging, bijdrage in de administratiekosten.
3e gele kaart

Speelverbod voor de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijd, kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach, bijdrage in de administratiekosten.
4e gele kaart

Geen consequenties, kennisgeving aan vereniging, bijdrage in de administratiekosten.
5e e.v. gele kaart

Speelverbod voor de eerstvolgende twee door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijden, kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach, bijdrage in de administratiekosten.

Hoe zit het ook al weer met de gele kaarten?

Twee keer geel is rood?
In principe is twee keer groen een gele kaart en twee keer geel een rode kaart. Er kunnen zich echter situaties voordoen dat deze verzwaring te zwaar is, daarom is een tweede kaart van gelijke kleur binnen de regels mogelijk. De scheidsrechter bepaalt en noteert dus op het wedstrijdformulier of de 2e gele kaart leidt tot een rode kaart, die als 1x geel en 1x rood worden geregistreerd of dat het een tweede gele kaart betreft, die ook als zodanig wordt geregistreerd. Als iemand al geel heeft voor een bepaald soort overtreding en hij herhaalt deze overtreding, dan krijgt hij rood. Op het wedstrijdformulier komt een gele kaart te staan én een rode kaart (beide kaarten worden geregistreerd). Als iemand al geel heeft voor niet-fysiek en hij krijgt daarna geel voor fysiek, dan is de tweede gele kaart voor de resterende speelduur. Op het wedstrijdformulier worden twee gele kaarten genoteerd (beide kaarten worden geregistreerd).

Reglementsartikelen die van belang zijn
Algemeen: alle regels m.b.t. spelers gelden ook voor teambegeleiders, met dien verstande dat zij geen speelverbod maar een verbod tot begeleiden vanaf de teambank krijgen opgelegd.

-De telling van de gele kaarten (tijdelijke verwijderingen) loopt per seizoen.
-Gele kaarten voor een coach worden afzonderlijk geteld, tenzij de coach tevens speler is van het betrokken team. Let wel: kaarten voor coaches zijn persoonlijke kaarten. Dit betekent, dat de kaarten van een coach bij elkaar op worden geteld, bij welke vereniging hij ze ook behaald heeft. De competitieleider van de KNHB kan aanwijzingen geven bij welke vereniging de straf moet worden uitgezeten.
-Wanneer een aanvoerder een gele kaart ontvangt voor wangedrag van zijn team, zal deze kaart niet op het conto van de aanvoerder komen te staan, mits dit duidelijk door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier is genoteerd. De spelstraf volstaat.
-Het speelverbod geldt tot en met de dag dat de schorsing is uitgezeten.
-Wanneer een speler voor meerdere teams uitkomt (b.v. jongens A1 en Heren 1), dient het speelverbod ten uitvoer te worden gelegd bij het team waarin hij de meeste gele kaarten heeft gekregen. Bij een gelijk aantal gele kaarten per team kan de competitieleider van de KNHB nadere aanwijzingen geven.
-Alle speelverboden als gevolg van gele kaarten dienen door de vereniging ten uitvoer te worden gelegd in de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijd(en).
-Speelverboden die niet meer in hetzelfde seizoen ten uitvoer kunnen worden gelegd, dienen in de eerste door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijd(en) van het volgende seizoen ten uitvoer te worden gelegd.
-Tegen een speelverbod ten gevolge van gele kaarten is geen beroep mogelijk.
-Vanaf twee gele kaarten zal er een bijdrage in de administratiekosten (€ 7,50 bij een juniorenwedstrijd en € 12,50 bij een seniorenwedstrijd) worden berekend.

Let op
De kennisgevingen van de bond aan de verenigingen over de telling van gele kaarten zijn bedoeld als ruggesteuntje. Zij ontslaan de vereniging niet van de verantwoordelijkheid zelf de administratie bij te houden van de tijdelijke verwijderingen. Door onvoorziene vertragingen(o.a. post, computerstoring) kan een kennisgeving te laat bij de verenigingen arriveren. De gevolgen van een te late tenuitvoerlegging van een speelverbod (een geldboete en 3 wedstrijdpunten in mindering) zijn altijd voor rekening en verantwoording van de vereniging!
Ook kan het zijn, dat de kennisgeving niet de laatste stand van zaken wat betreft het aantal kaarten vermeldt, omdat alle wedstrijdformulieren nog niet binnen zijn. In dat geval geldt het werkelijk behaalde aantal kaarten. Dit betekent, dat de speler én de vereniging zelf het aantal kaarten goed moeten bijhouden. Realiseert u goed, dat de gevolgen voor het team – te weten 3 punten in mindering- nauwelijks verteerbaar zijn!